Close

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കരമന- കളിയിക്കാവിള – ബാലരാമപുരം മുതൽ വഴിമുക്ക് വരെ റോഡ് വികസനം (വലത് ഭാഗം)

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കരമന- കളിയിക്കാവിള – ബാലരാമപുരം മുതൽ വഴിമുക്ക് വരെ റോഡ് വികസനം (വലത് ഭാഗം)
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കരമന- കളിയിക്കാവിള – ബാലരാമപുരം മുതൽ വഴിമുക്ക് വരെ റോഡ് വികസനം (വലത് ഭാഗം) 22/12/2020 കാണുക (597 KB)