Close

റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ

തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ട്. ഓരോ റവന്യൂ ഡിവിഷനിലും റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറോ സബ് കളക്ടറോ ആയിരിക്കും.

     

    റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ
                 1     തിരുവനന്തപുരം
                 2     നെടുമങ്ങാട്‌