Close

വിവര സാങ്കേതികം

വിവര സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വകുപ്പ്
ഇനം വിവരണം

കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടറിയറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
പിന്‍ – 695001
ടെൽ: 0471 – 2333241
ഫാക്സ്: 0471 – 2333489
ഇ-മെയിൽ: kerala.gov.in ൽ മുഖ്യമന്ത്രി
രസിടെന്‍സ്: 0471 – 2314853, 2318406
വെബ്സൈറ്റ്: www[dot]keralacm[dot]gov[dot]in
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിഭാഗം 1-ാഠ നില, മെയിൻ ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, സ്റ്റ്ച്ചു
തിരുവനന്തപുരം
ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി വകുപ്പ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
റൂം നമ്പർ. 264
രണ്ടാം നില
സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471- 2336602, 2518444
മൊബൈൽ: 9895122282
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷൻ ഡയറക്ടർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷൻ
സാങ്കേതിക,
വൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസ്,
പൊട്ടക്കുഴി, പട്ടം.പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം 695004
ഫോൺ: +91 471 2525444
ഇമെയിൽ: admin.ksitm@kerala.gov.in

ഐ ടി വ്യവസായം

വിവരസാങ്കേതിക മേഖലയിൽ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്: ഐടി സേവനങ്ങളും ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ്. 1998 ലാണ് ഈ മേഖലയുടെ ജിഡിപിക്ക് 1.2 ശതമാനമായിരുന്നത് 2012 ൽ 7.5 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. നാസ്കോം, അമേരിക്കയുടെ മൊത്തം വരുമാനം 2017 ൽ 160 ബില്യൺ ഡോളറാണ് കയറ്റുമതി വരുമാനം. കയറ്റുമതി വരുമാനം 99 ബില്യൺ യുഎസ്, ആഭ്യന്തര വരുമാനം 48 ബില്യൺ ഡോളർ, 13 ശതമാനം വളർച്ച. ഇന്ത്യൻ ഐ.ടി കയറ്റുമതിയുടെ 60 ശതമാനത്തിലധികം യുഎസ് അക്കൗണ്ടുകൾ.

ടെക്നോപാര്‍ക്ക്

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പാർക്കാണ് ഇത്. പണിതീർത്ത പ്രദേശത്ത് പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 1990-ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ടെക്നോപാർക്ക് ഇപ്പോൾ 9.33 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി ബിൽറ്റ്-അപ് ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 350 ലധികം കമ്പനികളുണ്ട്. പള്ളിപ്പുറത്തിനു സമീപം ടെക്നോസിറ്റി ഐടി ടൗൺഷിപ്പായി 423 ഏക്കറും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 37 ഹെക്ടറുകളും ടെക്നോപാർക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. 1991 ൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണ നയവും ആഗോള സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യവസായത്തിന്റെ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയും 1990 കളിലെ വളർച്ചക്ക് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകി. 2007-2010ൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യകാലത്ത് പാർക്ക് 2009-10ൽ കുറഞ്ഞ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കയറ്റുമതി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2.8% അധികമാണ്. 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പാർക്ക് ഐടി കയറ്റുമതി സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം ഐടി കയറ്റുമതിയുടെ 55 ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന 6,100 കോടി രൂപ.

എംബെഡഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡവലപ്മെന്റ്, സ്മാർട്ട് കാർഡ് ടെക്നോളജി, എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിംഗ് (ഇആർപി), പ്രൊസസ് കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ, എൻജിനീയറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദേശ കമ്പനികളുടെ ഗാർഹിക സ്ഥാപനങ്ങളും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളും സബ്സിഡിയറികളുമാണ് ടെക്നോപാർക്ക്. ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഐടി എൻഇഡിഡ് സർവീസസ് (ഐ.ടി.ഇ.ഇ), പ്രോസസ് റീ-എൻജിനീയറിങ്, അനിമേഷൻ, ഇ-ബിസിനസ്സ് എന്നിവ. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ടെക്നോപാർക്ക് ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആണ്. ഇതിനുപുറമേ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടെ ഭരണസമിതി, പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ബോർഡ് എന്നിവയുണ്ട്. പാർക്ക് സെന്റർ കെട്ടിടത്തിൽ സി.ഇ.ഒ. ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണനിർവഹണ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ കീഴിൽ ടെക്നോപാർക്ക് ഒരു സാങ്കേതിക ബിസിനസ്സ് ഇൻകുബേഷൻ സെല്ലും നടത്തുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക: http://www.technopark[dot]org/

ഐടി കമ്പനികള്‍

അലല്‍യിന്‍സ് കൊർഷ്ലി ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ് പി.വി.ടി.
ഓറക്കിൾ ഇന്ത്യ
എയ്എംഇ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
ഇൻഫോസിസ് ലിമിറ്റഡ്
ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ എഞ്ചിനിയറിംഗ് സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
ആർ എം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
ടാറ്റ കൺസൽട്ടൻസി സർവീസസ്
ടാറ്റ എക്സസി
യുഎസ്ടി ഗ്ളോബാല്‍

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഈ ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക : http://www.technopark.org/