Close

കോവിഡ് 19 – പ്രവർത്തന പദ്ധതി – തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ – നിർവഹിക്കേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ

കോവിഡ് 19 – പ്രവർത്തന പദ്ധതി – തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ – നിർവഹിക്കേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കോവിഡ് 19 – പ്രവർത്തന പദ്ധതി – തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ – നിർവഹിക്കേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ 28/08/2020 കാണുക (605 KB)