Close

ബാലരാമപുരം മുതൽ വഴിമുക്ക് വരെ വലതു വശ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

ബാലരാമപുരം മുതൽ വഴിമുക്ക് വരെ വലതു വശ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ബാലരാമപുരം മുതൽ വഴിമുക്ക് വരെ വലതു വശ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 20/06/2019 കാണുക (287 KB)