Close

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വള്ളക്കടവ് പാലം – എസ്‌.ഐ‌.എ സ്റ്റഡി എക്സ്പെർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണം

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വള്ളക്കടവ് പാലം – എസ്‌.ഐ‌.എ സ്റ്റഡി എക്സ്പെർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വള്ളക്കടവ് പാലം – എസ്‌.ഐ‌.എ സ്റ്റഡി എക്സ്പെർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരണം 15/07/2021 കാണുക (790 KB)