Close

ശ്രീകാര്യം ജംഗ്ഷനിൽ മേൽപാലം പണിയുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സൂചന

ശ്രീകാര്യം ജംഗ്ഷനിൽ മേൽപാലം പണിയുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സൂചന
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ശ്രീകാര്യം ജംഗ്ഷനിൽ മേൽപാലം പണിയുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സൂചന 14/02/2019 കാണുക (122 KB)