Close

വൈദ്യുതി

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് നെയ്യാറ്റിൻകര

വാഴത്തൂർ, നെയ്യാറ്റിൻകര, കേരളം 695121

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്

കാഞ്ചിയൂർക്കോണം, കാട്ടാക്കട, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം 695572

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്

എൻ.വി. നഗർ, പേരൂർക്കട റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം 695005

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് സബ് സ്റ്റേഷൻ

കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം 695582